Oversettelse norsk-tysk


norsk til tysk oversettelsesservice

 

Det å oversette er mer enn bare å overføre enkelte ord til et annet språk. Det er nødvendig at en oversatt tekst ikke bare kan forstås i målspråket, men den må også virke og fungere på samme måte i målkulturen som den gjør i kildespråket og kildekulturen. Det er oversetterens store og spennende oppgave å oppfylle disse kravene. Han eller hun trenger stilfølelse, stort ordforråd og må forstå seg godt på både kilde- og målkulturen for å gjenkjenne nettopp den effekten og den funksjonen som kreves og for å sette dem språklig ut i livet. 

 

Først og fremst er jeg oversetter for bokmål. Men med magistergrad i skandinavisk og tysk filologi

kan jeg også tilby oversettelser fra nynorsk, svensk og dansk til tysk.

 

Min lidenskap for språk, lesing og skriving kan jeg utvikle ganske fantastisk i translatøryrket og du som kunde kan være sikker på at jeg bruker hjerte, vett og godt humør for å oversette din tekst!

 

Har du spørsmål? Send meg en e-post og spør i vei, da kan vi avklare hvordan vi jobber best mulig sammen!

 

Übersetzung norwegisch deutsch

Oversetter fra skandinavisk til tysk