Oversettelse norsk-tysk


Det finnes ikke faste priser på oversettelsestjenester. Stort sett kalkulerer jeg prisen ved hjelp av prisen per ord i utgangsteksten (norsk, svensk, dansk, i enkelte tilfeller også tysk, se Tilbud), men det kommer også an på hvilket fagområde den stammer fra eller om den inneholder svært spesiell terminologi.

Hvert oppdrag vurderes så etter vanskelighet/omfang og kan eventuelt få tillegg for kort innleveringsfrist eller krevende formatering. Etter avtale kan du helst sende meg din tekst slik at jeg kan sette fram et tilsvarende tilbud - oppriktig og fair.

korrektur tysk

OBS! Det kan komme betalingsgebyr for PayPal eller overføring fra utlandet i tillegg.


Oversetter fra skandinavisk til tysk